Granaty Ręczne                                                                                                         ostatnia aktualizacja: 20.11.2006

Granaty są podręczną artylerią piechoty. Pokrywają lukę pomiędzy bronią strzelecką a granatnikami. Typy granatów:

1. Granaty zaczepne

Granaty zaczepne rażą przeciwnika siłą wybuchu. Działanie odłamków ma znaczenie drugorzędne. Granaty zaczepne mogą być wyrzucone dalej niż skuteczny zasięg ich odłamków. zostały zaprojektowane z myślą użycia podczas szturmu przez nacierająca piechotę. Idealnie nadają się do walki w mieście gdzie jest mniejsze ryzyko rykoszetu lub przebicia ścian budynku odłamkami. Równocześnie zamknięta przestrzeń pomieszczenia potęguje efekt rażenia.
 


Klasyczny granat zaczepny - MK3A2. Cienka puszka wypełniona materiałem wybuchowym o dużej prędkości początkowej - TNT. Photo US ARMY.

2. Granaty obronne


Photo: US ARMY

Granaty obronne rażą przeciwnika przede wszystkim odłamkami. Działanie siły wybuchu jest drugorzędne. Granaty obronne nie mogą być wyrzucone dalej niż skuteczny zasięg działania ich odłamków który może wynosić nawet do 150 metrów. Granaty obronne służą do odpierania ataków piechoty. Wyrzucane z okopu mają razić odłamkami przeciwnika na otwartym terenie. Mogą być stosowane do walki w pomieszczeniach jeżeli nie istnieje ryzyko przebicia ścian przez odłamki lub rykoszetów.

UWAGA! W czasie WW2 granaty obronne były karbowane w charakterystyczny wzór "ananas / szyszka". Obecnie, wiele nowoczesnych granatów obronnych (odłamkowych) ma gładką zewnętrzną skorupę. Wewnątrz granatu jest zwinięty drut ponacinany w odpowiednie fragmenty lub w obudowę granatu wtopione są małe kulki. Nie należy się sugerować zewnętrznym wyglądem granatu!

Przeczytaj instrukcję zanim zabijesz siebie i kolegów!


Nowoczesny granat odłamkowy - fragmenty są "prefabrykowane" za pomocą WEWNĘTRZNYCH nacięć.

3. Granaty Dymne / Gazowe

Granaty dymne służą do maskowania własnych pozycji o raz manewrów przed obserwacją przeciwnika. Dodatkowo są niezbędne podczas naprowadzania samolotów do wsparcia ogniowego lub helikopterów do lądowania.  Nowoczesne granaty dymne maskują również przed obserwacją w paśmie UV lub IR. Dym przez nie wytwarzany jest "gorący". Granaty gazowe nie różnią się od granatów dymnych - produkują jedynie dym który jest drażniący dla człowiek. Najczęściej jako środek drażniący jest używany proszek CN lub CS


Granat dymny odpalony w celu naprowadzenia helikopterów na LZ.- Strefę Lądowań
 

4. Granaty zapalające

Granaty zapalające służą do zapalania lasów, domów i innych łatwopalnych materiałów. Wypełnione są mieszanka która pali się w bardzo wysokiej temperaturze - termit - biały fosfor lub elektron. Granat fosforowy jest w sanie zapalić aluminium. Transportery opancerzone typu M113 które mają pancerz wykonany z aluminium, mogą zostać zniszczone jednym granatem fosforowym.
5. Granaty przeciwpancerne

Ręczne granaty przeciwpancerne służą do zwalczania celów opancerzonych i przeżyły swoją świetność podczas WW2. W chwili obecnej są coraz rzadziej spotykane - ich miejsce zajęły granatniki ppanc. Granat przeciwpancerny składa się z ładunku kulminującego i stabilizatorów lotu.
 
6. Granaty hukowo-błyskowe (Flashbang)

Granaty typu Flashbang służą do dezorientacji przeciwnika. Nie zagrażają bezpośrednio życiu i są stosowane podczas policyjnych operacji antyterrorystycznych w których uczestniczą zakładnicy. Granaty mogą być hukowe - eksplodują wywołując bardzo intensywną falę dźwiękową. Błyskowe - generują duży "błysk" światła oślepiający chwilowo ludzi którzy na nie patrzą. Granaty typu Flashbang mogą być również wyposażone w twarde kulki z tworzywa sztucznego które w momencie rozerwanie granatu rykoszetują po pomieszczeniu i obezwładniają cel nie zabijając go. Granaty Flashbang mogą eksplodować w jednym momencie lub rozbijać się na kilka fragmentów, każdy z których również eksploduje. W efekcie końcowym daje to dłuższy efekt działania takiego granatu a co za tym idzie dają one grupie szturmowej więcej czasu na bezpieczne opanowanie pomieszczenia.
 

Przykładowe typy granatów Flashbang. Po prawej niebieski granat ćwiczebny. Foto: www.militarytechnology.com

Granat typu Flashbang produkcji bułgarskiej. Jednomodułowy z lewej, z prawej granat 13 modułowy (13Xbang). Granaty mają bardzo krótkie zwłoki - 1,5 sekund co utrudnia ich odrzucenie przez przeciwnika. foto: http://www.arsenal-bg.com

Granaty składają się z 3 podstawowych części:

1. Korpus
2. Materiał kruszący - wypełniacz
3. Zapalnik - detonator.


Wszystkie podzespoły mieszczą się lub są zainstalowane bezpośrednio na korpusie. Materiał kruszący rozrywa granat po zadziałaniu detonatora (w przypadku granatów odłamkowych oraz zaczepnych). Najczęściej stosowane materiały kruszące to: TNT, Kompozycja B, RDX, PETN.
 

Zapalnik ustala zwłokę od momentu inicjacji granatu do momentu eksplozji. Najczęściej stosowane są zapalniki mechaniczne - rzadziej czasowe.
W granacie wyposażonym w zapalnik czasowy, inicjacja następuje w momencie wyciągnięcia zawleczki - od tego momentu odliczana jest zwłoka do eksplozji. Natomiast w granatach z zapalnikiem mechanicznym, inicjacja następuje w momencie wyrzucenia granatu. Odpada łyżka która do tego czasu byłe trzymana w miejscu przez rękę rzucającego. Łyżka odblokowuje zbijak który zapala ścieżkę pirotechniczną z 2-5 sekundowym opóźnieniem.

Na zdjęciu widoczny moment rzutu granatu M26 z zapalnikiem mechanicznym. Po wyrzuceniu granatu z dłoni, odpada łyżka (widoczna na zdjęciu) i ścieżka pirotechniczna zostaje zainicjowana. Photo: www.howstuffworks.com

W granatach dymnych lub zapalających procedura jest taka sama z tą różnicą że detonator zapala ładunek pirotechniczny.

Zasada działania granatów ręcznych

1. Po wyciągnięciu zawleczki, łyżka przytrzymywana dłonią rzucającego \, blokuje zbijak przed uderzeniem w spłonkę. W tej pozycji można granat trzymać bezpiecznie przez nieokreślony okres czasu. (ale im krócej tym lepiej!!!)
2. Po wyrzuceniu granatu z ręki, łyżka odpada pod naporem sprężyny zbijaka który uderza w spłonkę i inicjuje ścieżkę pirotechniczną
3. ścieżka pirotechniczna zaczyna się palić z określonym opóźnieniem - 2 do 5 sekund
4. ścieżka dopala sie do detonatora...
5. Detonator eksploduje i detonuje ładunek kruszący. Następuje eksplozja granatu.

Przekrój granatu typu M26. Detonator zaznaczono kolorem żółtym, materiał kruszący kolorem niebieskim

Zasady bezpieczeństwa

  • Nie modyfikuj zawleczki w żaden sposób

  • Nie zabezpieczaj łyżki dodatkową taśmą izolacyjną

  • Przenoś granaty tylko w przeznaczonych do tego celu pokrowcach

  • Nie zaczepiaj granatów o swoje oporządzenie za pomocą łyżki

  • Nie zaczepiaj granatów o swoje oporządzenie za pomocą zawleczki (!!!)

  • Nie rzucaj granatów do kolegi - podawaj je do ręki

  • Po wyciągnięciu zawleczki od razu wyrzucaj granat

  • CZAS OPÓŹNIENIA NIE JEST JEDNAKOWY I RÓŻNI SIĘ O 1-2 SEKUNDY POMIĘDZY GRANATAMI, NAWET TEJ SAMEJ SERII !!!

Sposób trzymania granatów

Poprawny sposób trzymania granatów jest niezbędny w celu ich poprawnego uzbrojenia. Granat należy trzymać pewnie w dłoni, w taki sposób aby łyżka mocno przylegała do korpusu. Po wyciągnięci zawleczki trudno jest "poprawić" granat w dłoni.

Trzymanie granatu według szkoły amerykańskiej. Łyżka powinna być bardziej w prawo - w miejscu gdzie podstawa kciuka łączy się z dłonią, a nie trzymana jedynie kciukiem tak jak na schemacie.


Sposób trzymania granatu dla żołnierzy leworęcznych. Leworęczni powinni trzymać granat w ten sposób - jeżeli będą go trzymać "normalnie" to wtedy zawleczka będzie ze "złej" strony.
Sposób rzucania granatów

Każdy rzuca inaczej i celność oraz zasięg są bardziej istotne niż jakaś konkretna technika. W środowisku treningowym należy jednak rzucać ostre granaty wysokim łukiem.
 rzut z pozycji leżącej.

Zdjęcia z rzucania granatami ostrymi
Taktyczne wykorzystanie granatów C.D.N.....

Rodzaje granatów stosowane przez NATO - na podstawie FM3-23.30 Appendix F źródło: US ARMY

Granaty zaczepne i obronne typu ARGES produkowane w Austrii

Holenderski granat odłamkowy NR1C

Holenderski granat dymny NR 10 Czas palenia 1-2 minut.

Holenderski granat zapalający NR 12

Holenderski granat dymny NR16. UWAGA! ten granat jest o wiele bardziej ZAPALAJĄCY niż dymny! Wytwarza dym ze spalonych ciał przeciwnika! Standardową praktyką jest nazywanie w niektórych krajach amunicji zawierające WP mianem amunicji dymnej ze względu na międzynarodowe konwencje ograniczające użycie broni zapalającej.

Holenderski granat odłamkowy NR20C1. Zasięg śmiertelny 5m, bezpieczny dystans 15-20m

Niemiecki granat zapalający DM 24 / DM 68. Wypełniony czerwonym fosforem. Czas palenia: 5 minut

Niemiecki granat odłamkowy N-DM 11

Belgijski granat odłamkowy MECAR. Skuteczny zasięg 10m.

Angielski granat odłamkowy Nr. 36. Rozrywa się na 40 odłamków - skuteczny zasięg - 30 do 100 metrów.

Angielski granat odłamkowy L2A4, kopia amerykańskiego granatu M26. Odłamki formowane z wewnętrznego drutu. Zasięg skuteczny 10 metrów.

Austryjacki granat odłamkowy HGR 77. Skuteczny zasięg 10 do 12 metrów.

Austryjacki granat odłamkowy HGR 79.

Austryjacki granat odłamkowy HDGR 73.

Granaty produkcji ZSRR oraz krajów Paktu Warszawskiego


Rosyjski granat RG2

Granat odłamkowy RGN. Wypełniony materiałem RDX. Wyposażony w zapalnik czasowy, uderzeniowy oraz likwidator. Promień rażenia 4m.


Granat RGN zabezpieczony dodatkową zawleczką i taśmą izolacyjną.

Granat odłamkowy RGO. Wypełniony materiałem RDX. Wyposażony w zapalnik czasowy, uderzeniowy oraz likwidator. Promień rażenia 6m. 

Polski granat odłamkowy  F1. (Granat na zdjęciu po lewej jest produkcji bułgarskiej, po prawej jest granat produkcji polskiej -  różni się jedynie odcieniem. Na zdjęciu granat z czerownym paskiem - ćwiczebny).  Produkowany i kopiowany w wielu krajach. Masa: 700gram, wypełniony materiałem TNT - około 60g. Promień rażenia 30 do 40 metrów.

UWAGA: Instruktor Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych zwrócił uwagę że zasięg rażenia F1 może wynieść do 200 metrów i nie jest to zasieg zawyżony! W NATO
niebieski pasek (kolor) na amunicji oznacza amunicję ćwiczebną!

Rosyjski granat odłamkowy RDG-5. Skuteczny promień rażenia 15 do 20 metrów. Maksymalny promień rażenia do 30 metrów.  Na zdjęciu  RDG 5 i RDG 78 produkcji bułgarskiej
 

Copyright 2004 - 2005:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Autorzy serwisu SPECOPS nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie, prawidłowe lub nie, zawartych tu informacji. Wszystkie operacje w terenie niosą ze sobą element ryzyka. Informacja jest prezentowana tylko dla celów edukacyjnych. Informacje i wiadomości zamieszczone na serwisie SPECOPS pochodzą wyłącznie z ogólnodostępnych źródeł: książek, opublikowanych podręczników wojskowych oraz Internetu. SPECOPS nie reprezentuje jakichkolwiek poglądów politycznych, nacjonalistycznych lub religijnych. SPECOPS nie reprezentuje jakiejkolwiek organizacji, stowarzyszenia, służby mundurowej lub grupy paramilitarnej. SPECOPS nie wyraża opinii przedstawiających oficjalną doktrynę i politykę Armii Australijskiej lub jakiejkolwiek innej organizacji lub służby mundurowej.  Opinie i poglądy wyrażane na forum dyskusyjnym SPECOPS nie są poglądami Autorów. Kontakt: email: specops_pl@tlen.pl
Logo "SPECOPS First to Fight" jest własnością SPECOPS AUSTRALIA. Projekt logo "SPECOPS" - Virtual Suspects.

Hit Counter