Załącznik 33

Załącznik 33

 

KONSERWACJA BRONI NA DŁUGOTRAŁE PRZECHOWYWANIE METODĄ AN-WCHA

 

 

 

1.      Obsługiwanie techniczne w zakresie OO-2

2.      Przyjęcie broni do konserwacji

·        Sprawdzić dokumentację

·        Sprawdzić rozładowanie broni

·        Sprawdzić numerację

·        Sprawdzić ukompletowanie.

 

Po przyjęciu broni do konserwacji należy także przeprowadzić przegląd skrzyni. W tym celu należy wykonać:

·        Ocenić stan techniczny, a następnie usunąć stwierdzone uszkodzenia, ewentualnie wymienić skrzynię na sprawną technicznie,

·        Ocenić przystosowanie do konserwacji metodą WCHA, ewentualnie przystosować do konserwacji metodą WCHA.

3.      Rozkładanie częściowe broni.

4.      Mycie wstępne (usunięcie starej konserwacji).

5.      Obciekanie.

6.      Przegląd kwalifikacyjny

W przypadku stwierdzenia rdzy zamiedzenia lufy, broń należy poddać zabiegom powodującym usunięcie stwierdzonych: rdzy lub zamiedzenia.

7.      Mycie I (nafta antykor).

8.      Obciekanie [3x(10 – 15 min.)]

9.      Mycie II (nafta antykor).

10.  Obciekanie [3x(10-15 min.)].

11.  Konserwacja broni (olej Antykol N).

12.  Obciekanie [3x(10-15 min.)].

13.  Składanie broni oraz uzupełnienie konserwacji.

14.  Układanie broni i wyposażenia w skrzyni.

Wraz z bronią i wyposażeniem do skrzyni należy włożyć:

·        Kartkę z napisem: PRZED STRZELANIEM USUNĄĆ NADMIAR OLEJU ANTYKOL N

·        Dokumentację broni

·        Specyfikację

·        Przypiąć do wieka skrzyni wykaz numerowy broni

15.  Napełnienie ładunków pastylkami WchA (usunąć ładunki).

16.  Zamknięcie i oplombowanie skrzyni

17.  Przyczepienie (pinezką) wykazu numerowego broni do skrzyni.

18.  Oznaczenie skrzyni (B).

Uwaga: W przypadku konserwacji na długotrwałe przechowywanie broni krótkiej należy wieko przykręcić pewnie do skrzyni.

19.  Ustawienie skrzyni w magazynie.

 

 

 

 

 

 

A.     Specyfikacja winna być wykonana zgodnie z zał. Nr 35.

B.     Skrzynia z zakonserwowaną bronią powinna być oznakowana:

 

AN – WCHA

    07 –95

 

AN – antykol N

WCHA – węglan cykloheksyloaminy (pastylki)

07 – miesiąc konserwacji

95 – rok konserwacji.

 

Uwaga: Broń zakonserwowana metodą AN-WCHA podlega przekonserwowaniu po upływie 2 lat.