Załącznik 34

Załącznik 34

 

KONSERWACJA BRONI NA DŁUGOTRWAŁE PRZECHOWYWANIE

METODĄ PKB-LIK

 

1.      Obsługiwanie techniczne w zakresie 00-2

2.      Przyjęcie broni do konserwacji

·        Sprawdzić dokumentację,

·        Sprawdzić rozładowanie broni,

·        Sprawdzić numerację,

·        Sprawdzić ukompletowanie

 

Po przyjęciu broni do konserwacji należy także przeprowadzić przegląd skrzyni, ocenić jej stan techniczny. Stwierdzone uszkodzenia należy usunąć ewentualnie skrzynię wymienić na sprawną technicznie.

3.      Rozkładanie częściowe broni.

4.      Mycie wstępne (usunięcie starej konserwacji).

5.      Obciekanie [3x(10-15 min.)].

6.      Przegląd kwalifikacyjny.

W przypadku stwierdzenia rdzy lub zamiedzenia lufy broń należy poddać zabiegom powodującym usunięcie stwierdzonych: rdzy lub zamiedzenia.

7.      Mycie I (nafta antykor).

8.      Obciekanie [3x(10-15 min.)].

9.      Mycie II (nafta antykor).

10.  Obciekanie [3x(10-15 min.)].

11.  Konserwacja broni (PKB).

12.  Obciekanie [3x(10-15 min.)].

13.  Składanie broni oraz uzupełnienie konserwacji

14.  Konserwacja broni papierem LIK

a.)    konserwacja broni metodą indywidualną

·        owijanie broni papierem LIK (3 warstwy)

·        owijanie broi papierem mikrowosk (1 warstwę)

·        oklejenie broni taśmą klejącą

·        nanieść NUMER BRONI NA TAŚMIE

·        owijanie wyposażenia papierem LIK – jednostkowe

·        owijanie wyposażenia papierem mikrowosk – grupowe (5-8 szt.)

·        układanie broni i wyposażenia w skrzyni.

b.)    konserwacja broni metodą zespołową

·        wykładanie skrzyni papierem mikrowosk – wysoko (2 warstwy)

·        wykładanie skrzyni papierem LIK – wysoko (3 warstwy)

·        układanie broni i wyposażenia w skrzyni – warstwy przełożyć papierem LIK

·        zawinięcie do środka papieru LIK

·        zawinięcie do środka papieru mikrowosk.

15.  Umieścić w skrzyni wraz z bronią

·        Kartkę z napisem ”PRZED STRZELANIEM USUNĄĆ NADMIAR PKB”

·        Dokumentację broni

·        Specyfikację

·        Przypiąć do wieka skrzyni wykaz numerowy broni.

16.  Przykrycie zawartości skrzyni papierem mikrowosk (2 warstwy). Pomiędzy włożyć arkusz kontrolny papieru LIK (40 cm x 40 cm).

17.  Zamknięcie i oplombowanie skrzyni.

18.  Przyczepienie (pinezką) wykazu numerowego broni do skrzyni.

19.  Oznaczenie skrzyni (A)

Uwaga: W przypadku konserwacji na długotrwałe składowanie broni krótkiej należy wieko przykręcić pewnie do skrzyni.

20.  Ustawienie skrzyni w magazynie.

 

A.     Skrzynia z zakonserwowaną bronią powinna być oznakowana

 

PKB – LIK – 1                                        PKB – LIK – 2

    07 – 95                                                      07 – 95

 

PKB – płyn do konserwacji broni

LIK – lotny inhibitor korozji

1 – metodą indywidualną

2 – metodą zespołową

07 – miesiąc konserwacji

95 – rok konserwacji.

 

Uwaga: Broń zakonserwowana metodą PKB-LIK-1 podlega przekonserwowaniu po upływie 7 (5) lat.

Broń zakonserwowana metodą PKB-LIK-2 podlega przekonserwowaniu po upływie 5 (3) lat.